Korzyści z outsourcingu

Podstawowa korzyść płynąca z Outsourcingu to redukcja kosztów. Nie bez znaczenia jednak są takie sprawy jak: najwyższym poziom oferowanych usług, specjalizacja pracy, dostęp do specjalistycznej wiedzy. Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia o wiele szerszego niż tylko ewentualnie zatrudnionych na etacie pracowników.

Ekspert skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta ze wszystkich zasobów firmy doradczej, w tym z porad innych ekspertów. Zatrudnienie firmy outsourcingowej jest związane również z efektywniejszym wykorzystaniem czasu - firma pracuje tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście potrzebna. Takie rozwiązanie powoduje nie tylko redukcję kosztów, ale i ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów.

Korzyści z outsourcingu:

  • umożliwia koncentrację na zasadniczej działalności,
  • pozwala zredukować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie personel o najwyższych kwalifikacjach,
  • zapewnia najwyższą jakość usług dzięki specjalizacji firm świadczących je,
  • zmniejsza nakłady finansowe na utrzymanie zaplecza technicznego, niezbędnego do realizacji zadań.

Decydując się na outsorcing można wiele zyskać, ale można też wiele stracić. Outsourcing poza korzyściami z niego wynikającymi ma również i swoje negatywne strony. Pułapki mogą pojawić się zarówno po stronie firmy zlecającej jak i po stronie firmy zewnętrznej. Jednym z najczęstszych problemów jest chęć zbyt dużej redukcji kosztów przez zlecającego co w efekcie może doprowadzić do działalności wykonawcy na granicy opłacalności i obniży jakość wykonywanych zadań. Podejście - „outsourcowaliśmy to i mamy to z głowy” jest błędem zlecającego. Bez zrozumienia i współpracy z wykonawcą nawet najlepsze firmy, dysponujące najlepszymi fachowcami nie sprostają naszym oczekiwaniom.
Negatywne strony outsourcingu wynikają również z firm oferujących swoje usługi. Na rynku istnieje wiele firm działających bez odpowiedniego przygotowania, nie posiadających odpowiednio wykwalifikowanej kadry, bez praktycznego doświadczenia i odpowiedniego zaplecza technicznego. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej firmy outsourcingowej.
Outsourcing ma więc swoje wady i zalety i należy z niego korzystać, jednak przy pewnych założeniach. Błędnie podjęta decyzja narazi nas na słabą jakość usług i podniesie koszty. Trafnie podjęta będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy.