Formy współpracy

Wybór najkorzystniejszej formy współpracy ściśle wiąże się z wielkością infrastruktury informatycznej oraz zakresu oczekiwanego wsparcia. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach przyjęliśmy dwie różne formy współpracy z Klientem:

 • Pomoc doraźna - dedykowana dla klientów incydentalnie potrzebujących wsparcia w zakresie IT, dysponujących stosunkowo małym zapleczem teleinformatycznym. W ramach pomocy doraźnej każdorazowo wyceniamy usługę a płatność następuje po jej zakończeniu
 • Stała umowa serwisowa - dedykowana dla partnerów, którzy posiadają bardziej rozbudowaną infrastrukturę i wymagają regularnego nadzoru nad sprzętem komputerowym. Umowa dokładnie określa czas i zakres świadczonych usług, wymagane czasy reakcji na awarię oraz wynagrodzenie za prace. Warunki stałej umowy serwisowej są każdorazowo indywidualnie negocjowane dzięki temu jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy

W ramach Stałej umowy serwisowej mamy również przygotowane sprawdzone rozwiązania.

Pakiet godzin
dla wybranych usług

 • określony w umowie zakres i miejsce świadczenia usług
 • gwarantowany czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie na usługę
 • stała niższa stawka za 1h świadczenia usług niż przy pomocy doraźnej
 • ważność zakupionego pakietu od 1 do 12 miesięcy

Umowa ze zryczałtowaną
miesięczną opłatą

 • określony w umowie zakres i miejsce świadczenia usług
 • liczba godzin świadczenia usług w skali miesiąca ustalona w umowie
 • czas świadczenia usług ustalony w umowie
 • gwarantowany czas reakcji na zgłoszoną ewentualną awarię poza godzinami świadczenia usług
 • stała niższa stawka za 1h świadczenia usług niż przy Pakiecie godzin

W ramach każdej umowy klient może zwiększyć zakres usług lub wystąpić o usługi dodatkowe.
Pakiet dodatkowych usług jest wyceniany indywidualnie.

Przed rozpoczęciem stałej współpracy w firmie, która wyraża chęć skorzystania z naszych usług zawsze przeprowadzamy audyt posiadanego sprzętu oraz oprogramowania. Na jego podstawie opracowywany jest plan prac, które powinny być realizowane. Audyt pozwala również na zaprezentowanie ewentualnych kolejnych etapów modernizacji infrastruktury informatycznej i zaproponowanie nam najkorzystniejszej opcji umowy serwisowej dla klienta.